Třídy a události

Školní kolo Olympiády v německém jazyce

Dne 11. prosince 2023 se konala písemná část a počátkem ledna 2024 ústní část školního kola Olympiády z německého jazyka. 
Každoročně se této soutěže účastní pouze žáci 9.ročníku. 
Letos se zúčastnilo celkem 14 žáků s následujícím umístěním:
1. místo – Anna Táborská z 9.C – postup do okresního kola
2. místo – Tobiáš Rothanzl z 9.B – postup do okresního kola
3. místo – Jan Hrbáček z 9.B – náhradník do okresního kola

Vítězům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v okresním kole, které se bude konat 20. února 2024.

Zimní vycházka 4. D
8. A na pardubickém zámku

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz