Třídy a události

Qiido - Odhadování objemu

​V úterý 5. 12. jsme v naší Qiido skupince u prvňáčků napjatě očekávali návštěvu Mikuláše. Aby nám čekání lépe uběhlo, zkoušeli jsme odhadovat u různě velkých nádob, která z nich je objemově nejmenší a která největší. To bylo snadné, tak jsme  ještě zkoušeli odhadovat, kolik menších hrníčků se vejde do PET lahve. Odhady jsme si napsali na tabuli a pak jsme plnili PET lahev hrníčky. Ne vždy byly naše odhady úplně přesné, ale přesto nás činnost bavila. 


Podobnost v 9. E
Miniprogram s psychologem

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz