Třídy a události

Podobnost v 9. E

V pátek 8. 12. jsme se v matematice v 9. E zabývali podobností. Zjistili jsme, že dva geometrické útvary jsou si podobné, pokud oba mají stejný tvar. ​Útvary jsou podobné, pokud jeden můžeme získat z druhého kombinací rovnoměrného zmenšení či zvětšení a následným posunutím, otočením nebo překlopením. V nadcházejících hodinách matematiky zjistíme, že poměr délek odpovídajících úseček v obou útvarech se nazývá koeficient podobnosti. My jsme se zatím ale v praxi věnovali jen rovnoměrnému zvětšení obrázku Pokémona. :-) Musím říct, že celá třída 9. E pracovala bez výjimky naprosto soustředěně! 

Psí návštěva ve 3.B
Qiido - Odhadování objemu

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz