Třídy a události

Miniprogram s psychologem

Na konci listopadu k nám do 7. C přišel náš pan psycholog. Nejprve žáci anonymně pomocí lístečků hodnotili svou třídu, jaká byla v minulosti, zhruba před dvěma lety. Pak krátce psali, jaká je třída dnes (přítomnost) a nakonec vyslovili přání, jakou by chtěli třídu mít v budoucnosti. Všechny záznamy jsme si nakonec přečetli nahlas. 

V druhé části programu každý vytvářel erb třídy podle svého vlastního úsudku. Erb by naši třídu měl nějakým způsobem vystihovat a hodit se k ní. Na závěr ​erb několika větami prezentoval před třídou, proč ho vytvořil právě takto. 


Qiido - Odhadování objemu
Návštěva knihovny a program s Freee klubem

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz