Třídy a události

Přírodovědný klokan

Ve středu se 159 žáků 8. a 9. ročníku zapojilo do soutěže Přírodovědný klokan.
O tuto soutěž se postarala p. uč. P. Samková, za což moc děkujeme.

Výsledky:

1.

Tobiáš Rothanzl

9.B

2.

Melichar Kovář

9.C

2.

Vojtěch Kovárník

8.B

3.

Samuel Frankl

9.E

3

Kristýna Horáková

9.C

4.

Barbora Samková

9.C

4.

Matyáš Hodr

8.B

5.

Ondřej Sedláček

8.C

6.

Antonín Slezák

9.B

6.

Jan Hrbáček

9.B

7.

Karolína Vašíčková

9.BKurz bruslení v 4. D
70 let s Českou televizí

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz