Třídy a události

Okresní kolo zeměpisné olympiády

V únoru 2021 proběhlo online okresní kolo v zeměpisné olympiádě.
Naši školu reprezentovalo osm žáků.
Dvěma žákům postup utekl o cca 2 body (postupují první tři).
Napříč kategoriemi se této olympiády zúčastnilo přes 6 tisíc žáků.
Všichni soutěžící si zaslouží velkou pochvalu. 

Kategorie A
8. místo: Pavel Naiman (6. D)
9. místo: Tomáš Holub (6. D)

Kategorie B
5. místo: Antonín Kouba (7. B)
11. místo: Šimon Moravec (7. B)
17. místo: Jakub Štěrba (7. C)

​Kategorie C
5. místo: Libor Kovář (9. A)
A postup do krajského kola si v této kategorii C (8. a 9. ročník) zajistili:
Adam Slezák (8. B) a Patrik Vlk (8. C)

Adame, Patriku, držíme pěsti!

Virtuální prohlídka Londýna, 7. ročníky
Výuka od 1. března + vydávání obědů

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa