Výuka od 1. března + vydávání obědů

Vážení rodiče,

od pondělí 1. března budou mít všichni žáci distanční výuku. O výuce v 1. a ve 2. třídách Vás budou informovat paní třídní učitelky, ostatní třídy pokračují v nastaveném režimu.

Ve škole jsou i nadále povolené individuální konzultace – 1 žák + 1 pedagog, případně ještě zákonný zástupce.

Pohovory předškoláčků do třídy s RVAJ a výběr dětí do hudební třídy pokračují v plánovaných termínech a po dohodě s paními sbormistryněmi. Informace jsou na webu školy.

OŠETŘOVNÉ: Rodiče si mohou požádat o ošetřovné na: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

V pondělí zůstávají přihlášené obědy pro první a druhé třídy. Vyzvednout si je rodiče mohou u okénka ve dvoře v době od 11.00h do 14.00h. Pokud nemáte o další obědy zájem, tak si je prosím včas odhlaste.

Školní jídelna vaří pro cizí strávníky i pro žáky na distanční výuce. Vydávání obědů stále platí denně od 11.00h do 14.00h u výdejového okénka. Všichni žáci na distanční výuce mají nárok na vyzvednutí oběda, který dáváme do plastových boxů. Ve frontě prosím dodržujte rozestupy.

Oběd pro cizí strávníky, pokud byste měli zájem o jídlo pro další členy rodiny, vaříme za 65 Kč. Přihlašovat se v případě zájmu můžete u paní Říhové na tel. č. 604 291 427.

Děkuji Vám mnohokrát za spolupráci a přeji Vám hlavně zdraví.

Jana Smetanová

Okresní kolo zeměpisné olympiády
Opožděné Vánoce