Třídy a události

Okresní kolo Pythagoriády

V úterý 22. listopadu 2022 se uskutečnilo okresní kolo PYTHAGORIÁDY.

VÝSLEDKY:
6. ročník
11. místo: Iva Fidlerová (6. A)
16. místo: Matěj Žárský (6. B)

7. ročník
8. místo: Matyáš Hodr (7. B)

8. ročník
3. místo: Jan Hrbáček (8. B)
9. místo: Tobiáš Rothanzl (8. B)
10. místo: Barbora Samková (8. C)

9. ročník
42. místo: Adam Vinkler (9. B)
43. místo: Jaroslav Černík (9. B)

Děkujeme za reprezentaci školy.​

Zpátky v čase
Adventní den otevřených dveří - 7. 12.

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz