Třídy a události

Školní kolo soutěže Agys Lingua

Výsledky školního kola soutěže Agys Lingua pořádané školou AGYS Pardubice.

Celkový počet soutěžících: 42

Ze třídy 8. A se zúčastnily užšího kola písemné (9. 11.) i ústní části (21. 11.) jmenovitě Klára Tahalová, Zuzka Horáková, Aneta Hendrychová a Šárka Kučerová.

Ze třídy 8. D se užšího kola soutěže zúčastnili Martin Jandera, Norbert Zadák, Pavel Naiman.

Za 8. ročník jsme se v komisi ve složení Eva Škvařilová, Iveta Jánská a Romana Zvolánková shodly nominovat do dalšího kola Pavla Naimana ze třídy 8. D, který dosáhl nejlepšího výsledku v písemné i ústní části. Jako náhradník bude Norbert Zadák ze stejné třídy.


Adventní den otevřených dveří - 7. 12.
Halloween v 7.D

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz