Třídy a události

Školní kolo biologické olympiády

​Dne 29. 3. 2021 se dvacet žáků 2. stupně zapojilo do školního kola biologické olympiády ve dvou kategoriích.

Výsledky:

Kategorie D (6. a 7. ročník)

1. místo: Agáta Riegerová, 6. A

2. místo: Ella Filipová, 6. A

3. místo: Aneta Hendrychová, 6. A

4. místo: Zuzana Horáková, 6. A


Kategorie C (8. a 9. ročník)

1. místo: Eliška Kroupová, 8. A

2. místo: Karolína Valešová, 8. B

3. místo: Anna Králová, 8. B

4. místo: Ondřej Loučka, 8 C


Všichni žáci jsou nominováni do krajského kola, které organizuje DDM Chrudim (letos se okresní kolo neuskuteční).

Držíme pěsti.Projekt- New York
Okresní kolo fyzikální olympiády

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa