Třídy a události

Krajské kolo biologické olympiády

1. května 2021 proběhlo online krajské kolo biologické olympiády.
Jedná se o náročnou olympiádu, kdy žáci musí prokázat nejrůznější dovednosti.
Naši školu reprezentovaly: Agáta Riegerová (6. A) a Eliška Kroupová (8. A).
Děkujeme za reprezentaci naší školy.

6. A zase spolu...
V 3.A byl slet čarodějnic

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa