European Day of Languages = Evropský den jazyků

Znalost evropských jazyků v písemné i mluvené podobě a jiné detaily o Evropské unii si v pátek 25. 9. vyzkoušeli žáci z 6.C a 8.B. Moc děkujeme paní Mgr. Lucii Boukalové z Eurocentra Pardubice.

Zjistili jsme, proč je důležité si připomínat jazykovou a národní rozmanitost a jak je důležité si jazyk hýčkat, aby nezanikl. Také jsme se dozvěděli, co je Esperanto a proč dokonale nefunguje, bez kterých dvou povolání se EU v Bruselu neobejde, kterými jazyky se mluví nejvíce a nebo to, jaké jazyky jsou jazyky diplomatické.

Takže zde naprosto platí: Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem​. A třeba jsme právě objevili naše budoucí povolání :-). 

You can learn languages, too! - Talk to me! Sprich mit mir! Parlami!

Město nebo vesnice - 3. B
Už chodíme měsíc do školy - 1. C