Už chodíme měsíc do školy - 1. C

Utíká to jako voda! Už chodíme skoro celý měsíc do školy! Nástup a první dny bez pomoci rodičů zvládly děti na jedničku s hvězdičkou!!! Za ten měsíc se naučily plno nových věcí - umí si připravit pomůcky na hodinu,​ učí se psát, počítat, čtou první písmenka a slabiky, spolupracují ve skupinách, orientují se v naší velké škole .... Tak ať se nám nadále práce daří!


European Day of Languages = Evropský den jazyků
Hrdá škola - Suit Up Day