Třídy a události

Dějepisná olympiáda 2023

Ve středu 29. 11. 2023 se uskutečnilo školní kolo Dějepisné olympiády, které se zúčastnilo 30 žáků 7. až 9. ročníku.

Výsledky:
1. místo: Karolína Vašíčková, 9. B
2. místo: Barbora Chudomská, 9. C
3. místo: Matěj Žárský, 7. B
4. místo: Antonín Slezák, 9. B
5. místo: Evelína Teplá, 8. A
6. místo: Anna Táborská, 9. C
7. místo: Lukáš Flegr, 8. B


Výsledky z okresního kola: Karolína Vašíčková se umístila na 23. místě.

Mikuláš ve 3.D
Prodáváme na jarmarku

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz