Třídy a události

Bobřík informatiky

Každý rok v listopadu probíhá v celé České republice soutěž Bobřík informatiky, do které se pravidelně zapojuje naše škola.
Letos tato soutěž čekala i na naše čtvrťáčky, kteří letos začali s novým předmětem Informatika.

FOTOGALERIE

Celkem si zasoutěžilo 446 žáků naší školy.


Výsledky:

Kategorie MINI (4. ročník) → max. 172 bodů

Počet soutěžících: 86

1. místo: Anna Antošková (4. A) - 127 bodů

2. místo: Izabela Hurychová, František Pýcha, Adam Němeček (všichni 4. B) - stejný počet bodů 126 bodů

3. místo: Kateřina Vranická (4. C) - 121 bodů


Kategorie BENJAMIN (5. - 6. ročník) → max. 201 bodů

Počet soutěžících: 140

1. místo: Matěj Matěásko (6. C) - 166 bodů

2. místo: Tadeáš Švadlenka, Filip Felcman (6. C) - 157 bodů

3. místo: Beáta Havlová, Aneta Lukášová (6. A) - 153 bodů


Kategorie KADET (7. a 8. ročník) → max. 192 bodů

Počet soutěžících: 146

1. místo: Jindřich Půlpán (8. D) - 177 bodů

2. místo: Karolína Hurychová (8. A) - 161 bodů

3. místo: Adam Charvát a Tomáš Čáslava (oba 8. B) - 150 bodů


Kategorie JUNIOR (9. ročník) → max. ​192 bodů

Počet soutěžících: 74

1. místo: Barbora Samková (9. C) - 145 bodů

2. místo: Jakub Dostál (9. A), Aneta Bělohlávková (9. B) - 144 bodů

3. místo: Richard Solnický (9. B) - 141 bodů


​Gratulujeme.

Dopravní výchova v 4. D
IT_slot

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz