Třídy a události

Bobřík informatiky

V listopadu 2020 probíhala na naší škole online soutěž Bobřík informatiky ve třech kategoriích. Výsledky nejlepších řešitelů jsou uvedeny níže.

BOBŘÍK INFORMATIKY je předmětová soutěž, podporovaná Ministerstvem školství.

  • Soutěž je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií.
  • Klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače.
  • Soutěží se v pěti věkových kategoriích od 4. ročníku ZŠ po maturitu.
  • Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.

Odkaz na soutěž - zde.

VÝSLEDKY:

Kategorie Mini

1. Lukáš Flegr, 5. B – 180 B.

2. Eliška Stránská, 5. B – 177 B.

3. Jakub Smejkal, 5. B – 156 B.

4. Klára Pešková, 5. A – 140 B.


Kategorie Benjamin

1. Barbora Samková, 6. C – 180 B.

2. Jan Hrbáček, 6. B – 176 B.

3. Barbora Chudomská, 6. C – 168 B.

4.– 7. místo:
Tobiáš Rothanzl, 6. B – 160 B. 

Rozálie Kaplanová, 6. B – 160 B. 

Mariana Hanovcová, 6. A – 160 B.

Adéla Křiváková, 7. A – 160 B.


Kategorie Kadet

1. Tomáš Kalhous, 9. A, 168 B.

2. Daniel Konrád, 9. A, 153 B.

3. Tomáš Jeníček, 9. A, 152 B.

You are invited...
1.A - Učení venku nás baví

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa