Třídy a události

Podzim je tady

Podzim je tady
​Podzim je tady a s ním i práce v centrech aktivit. Ve skupince děti sestavují kalendář, pozorují počasí, v matematice zdobí papírového draka mašlemi s příklady a řeší slovní úlohy. V ateliéru  si společně vytvoří podzimní strom. A ve čtení je čeká pohádka s úkoly. Každý pátek se na skupinky moc těší.
  503 zobrazení

První vysvědčení

První vysvědčení
​Dnes si prvňáčci odnesli svá první vysvědčení a na školní zahradě jsme společně zakončili tento podivný školní rok. Speciální vysvědčení rozdala dětem a i paní vychovatelka. Malou odměnu poslala i domů rodičům za jejich úsilí a trpělivost. Všichni už se těšíme na léto, na koupání, zmrzlinu a kamarády. Hezké prázdniny!!!!
  426 zobrazení

Duha

Duha
​A kdo měl štěstí, viděl i duhu. :)
  563 zobrazení

Deštníky

Deštníky
​Konečně jsme  se minulý týden dočkali deště, a tak motivace na výtvarnu výchovu byla jasná.  Děti dostaly za úkol namalovat, vyrobit, vyfotit svůj deštník.
  541 zobrazení

Májová alej

Májová alej
​Takhle krásně rozkvetly stromy kolem nás.
  491 zobrazení

Žabí týden

Žabí týden
​Minulý týden jsme se naučili psát věty o žábě a kromě toho jsme přidali i malé tvořeníčko.
  433 zobrazení

Pampeliškový týden

Pampeliškový týden
​Všude krásně kvetou - pampelišky! Nakreslili jsme pár obrázků a nejen to .
  545 zobrazení

První pohádka

První pohádka
​Už jsme přečetli první pohádku ve slabikáři a dostali jsme několik zajímavých úkolů, nejen na čtení a psaní, ale taky pokusy a tvoření.Podívejte se.
  463 zobrazení

Veselé Velikonoce

Veselé Velikonoce
​Na svátky jara jsme se připravovali také doma ve výtvarné výchově a v pracovních činnostech.
  501 zobrazení

Domácí tvoření

Domácí tvoření
​V domácích pracovních činnostech jsme si zkusili udělat zdravou svačinku. Někteří i trochu tvořili.
  564 zobrazení

Ahoj kamárádi

Ahoj kamárádi
​Víc jak tři týdny jsme doma a už nám bylo smutno. Napsali jsme si pozdravy  :)
  535 zobrazení

Druhý týden - pokračování

Druhý týden - pokračování
​A tady jsou další pozdravy :))))
  509 zobrazení

Druhý týden doma

Druhý týden doma
​Ani druhý týden jsme doma nezaháleli.  Kromě čtení , psaní a počítání jsme tvořili beránka a chobotnici, pomáhali jsme maminkám s úklidem, prakticky jsme si ověřili objemy maminčiných hrnců. Nezapomněli jsme se vyvětrat na zahradě nebo na  procházce. 
  525 zobrazení

Jak se nám z 1.B minulý týden dařilo

Jak se nám z 1.B minulý týden dařilo
​Učili jsme se všude. A protože bylo krásné jarní počasí , mohli jsme číst , počítat i tvořit venku. Matematika online ale také nebyla špatná.
  547 zobrazení

Domácí učení v 1. B

Domácí učení v 1. B
​Vážení přátelé 1. B zvu vás na výstavu výtvarných prací na téma JARO. Všechny děti zvládají domácí učení výborně a já jsem na ně moc pyšná. Každý den posílám úkoly a zpět  dostávám obrázky, ofocenou písanku nebo matematiku, abych viděla, jak se jim daří. Maminky, tatínkové , ale i prarodiče  velmi pomáhají .a jsou skvělí .Děkuju.
  604 zobrazení

Bruslíme v 1. B

Bruslíme v 1. B
​Náš kurz bruslení se blíží ke konci. Přede dvěma měsíci někteří stáli na bruslích úplně poprve a za tuto dobu se to docela dobře naučili.
  484 zobrazení

Návštěva knihovny

Návštěva knihovny
​Ve středu jsme opět navštívili knihovnu a zúčastnili jsme se besedy s panem Jiřím Fixlem, ilustrátrem dětských knížek. Děti si odnesly krásné ilustrace, které si v krátké dílničce vybarvily.
  393 zobrazení

Barevný pozdrav pro nemocné kamarády

Barevný pozdrav pro nemocné kamarády
​V týdnu od 13. do 17. ledna jsme si užívali barvičky. Každý den jsme měli jinou . Škoda jen , že polovinu naší třídy skolila chřipka.
  537 zobrazení

Barevný pozdrav pro nemocné kamarády

Barevný pozdrav pro nemocné kamarády
​V týdnu od 13. do 17. ledna jsme se zapojili do projektu Hrdá škola a užívali jsme si barvičky. Každý den jinou - pondělí bylo červené, úterý modré, středa byla žlutá, čtvrtek zelený a v pátek jsme přišli v bílém. Škoda jen , že půlka naší třídy podlehla chřipce.
  403 zobrazení

Jak to kdysi bylo, aneb.....

Jak to kdysi bylo, aneb.....
​Jak zo kdysi bylo, aneb vánoční počteníčko - to byl název společného projektu žáků ze 6.B a 1.B, který proběhl  ještě v adventním čase. Starší děti si připravily texty pohádek  společně na svých hodinách českého jazyka. Potom se rozdělily do skupinek a přibraly k sobě malé prvňáčky a každá skupinka předčítala jinou pohádku, Aby čtenáři u...
Celý článek
  545 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa