Třídy a události

První školní den - naši prvňáčci

Ve středu 1. září 2021 jsme v naší škole přivítali naše milé prvňáčky.
Věříme, že se jim bude ve škole líbit.

1. A - p. uč. Adéla Sládková
1. B - p. uč. Michaela Moravcová
1. C - p. uč. Tereza Valkounová
1. D - p. uč. Zdeňka Drápelová


Naši noví prvňáčci
Už jsme sedmáci (7. A)

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa