Třídy a události

Začíná plavecký výcvik

​12. května žáci 1. D absolvovali v rámci výuky tělesné výchovy první z deseti lekcí plavání. Počáteční obavy brzy rozptýlily milé tváře trenérů. Hned v úvodu byli žáci rozděleni podle zdatnosti do družstev a po chvíli už si všichni užívali vody. Neplavci začínali v malém bazénku, mírně pokročilí si troufli do bazénu velkého.

Přejeme všem, ať se s vodou spřátelí a lekce plavání si užijí radostně a v pohodě.


Návštěva knihovny 1. D
Jarní tvoření 2. D

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz