Třídy a události

Návštěva knihovny 1. D

​V rámci přípravy na pasování na čtenáře absolvovali žáci 1. D v pátek 20. května druhý vzdělávací program v městské knihovně. Seznámili se zde s různými typy knih určenými  pro děti už od nejútlejšího věku. Sami si pak podle svého zájmu mohli některé knihy prohlédnout. Největší zájem byl o přírodovědné encyklopedie s lupou a knihy s objevitelskými otvíracími okénky.


Zdravá pětka v 2. D
Začíná plavecký výcvik

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz