Vánoční den otevřených dveří - 5. E

​Ve středu 11. 12. 2019 proběhl v naší škole den otevřených dveří a odpoledne vánoční jarmark. Dopoledne jsme přivítali v naší třídě některé rodiče, kteří se přišli podívat, jak to dětem ve škole jde. Děti se moc snažily a tak se hodiny vydařily. Odpoledně se naše třída také zapojila do vánočního jarmarku. Děti připravovaly výrobky už dlouho dopředu. Zapojili se všichni žáci, za což zasluhují velkou pochvalu. Pochvalu také zasluhují někteří rodiče a příbuzní dětí, kteří nám také velmi pomohli. Velké díky! Jarmark se vydařil a za prodej vánočních výrobků děti utržily pěkné peníze, které určitě třída později využije pro různé aktivity. Poprvé si tedy děti zkusily něco vyrobit a prodat a obstály na jedničku s hvězdičkou.


Vánoční pečení cukroví
2. B na bruslích