Třídy a události

Umíme zpívat, ale také fandit

Náš spolužák Vojta Rychtecký byl nominován k účasti na Mistrovství světa v Shotokan Karate WSF 2022, které se konalo ve dnech 9. - 11. září u nás  v Pardubicích. V pátek probíhala soutěž dětí do 13ti let a tak naše třída ho šla na zimní stadion do hlediště podpořit. Vytvořili jsme "kotel", který fandil nejen Vojtovi, ale i dalším českým reprezentantům. 


Třídnické hodiny
Volby - předvolební boj

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa