Starověcí hrnčíři

​Dnes jsme v naší třídě prožili hezké dvě hodiny, kdy jsme pronikali do tajů antické kultury - nejprve teoreticky při hodině dějepisu a potom i prakticky, když jsme se při keramické dílně za pomoci paní Kadlečkové pokusili vyrobit antickou amforu - nádobu na rozličné nápoje používanou v době starého Řecka a Říma. Odvedli jsme všichni dobrou práci a už se těšíme, až uvidíme hotový vypálený výrobek.

Keramická dílna proběhla v rámci březnového projektu o antické vědě a kultuře, kterému se věnujeme při hodinách českého jazyka, dějepisu a také matematiky.


Multikulturní zážitek s 9. B
Třídní exkurze 8. B