Třídní exkurze 8. B

Na podzim probíhala anketa mezi žáky pardubických škol o nejlepší jména pro tři nové vrtulníky Enstrom En 480B-G pro Armádu ČR. A náš třídní návrh - jméno TAXIS zvítězil - a díky tomu se mohla naše třída ve středu dne 13. března 2019 vydat na exkurzi na přísně hlídané vojenské letiště v Pardubicích, kde se o nás postarali dva zaměstnanci z centra leteckého výcviku LOM, s. p. Žáci mohli vidět, jakým způsobem se cvičí piloti pro Armádu ČR, prohlédli si provozovanou techniku - jak letadla, tak vrtulníky. Někteří žáci si dokonce vyzkoušeli trenažer. Nakonec jsme viděli vzlétat vrtulník.

Poté jsme se přesunuli do výstavního centra Ideonu, kde probíhal XII. ročník soutěží Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji. V tomto krajském ročníku prezentovaly naši školu tři projekty, jeden z projektů "Zachraň jídlo 2" prezentovala i jedna žákyně z naší třídy.

Po zhlédnutí výstavy projektů žáků základních a středních škol jsme naši celodenní exkurzi ukončili.

Starověcí hrnčíři
Projektový den TECHNOhrátky