Třídy a události

Škola v přírodě

Od pondělí 3. 6. do pátku 7. 6. se žáci: 7. C - pouze část - 4 chlapci, prakticky celá 8. B a 8. C vypravili na společnou školu v přírodě do areálu Garnatuarus na řece Sázavě. Týden plný aktivit, výletů a soutěží jsme si všichni užili.

Geologická exkurze na Kunětickou horu 2. B
Škola v přírodě - 4. C

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz