Třídy a události

Škola v přírodě - 4. C

Týden od 3. do 7. 6. 2024 jsme strávili ve škole v přírodě. Tento rok na Benecku. Zažili jsme toho hodně - chodili jsme na procházky po okolí, navštívili jsme rozhlednu Žalý, hráli vybíjenou, koupali v bazénu, hledali jsme poklad.... A nakonec byla tradiční diskotéka. Užili jsme si spoustu legrace, škola v přírodě se vydařila. 

Škola v přírodě
Úplně nejlepší škola v přírodě... 5.C + 5.D

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz