Třídy a události

Geologická exkurze na Kunětickou horu 2. B

​Naše geologická výprava na Kunětickou horu začala prací ve skupinách na téma vyhaslá sopka...Děti výborně zvládly schéma sopky a seznámily se s horninami, které se nachází na Kunětické hoře - rohovcem, břidlicemi, porcelanitem ale hlavně znělcem...Ve skupinách se pak přesvědčily, že Kunětická hora je hromada znělce. Každý člen výpravy si našel svou oblíbenou horninu, o které zapsal informace na PL. Pobyt na Kunětické hoře jsme si zpříjemnili i dramatizací pověstí o Kunětické hoře...


7.B Mystery Country
Škola v přírodě

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz