Proměny Pardubic

​V předvánočním čase jsme se sedmáky navštívili výstavu Proměny Pardubic s doprovodným programem, kterou uspořádalo VČM při příležitosti století naší republiky.

Kromě porovnávání známých pardubických míst dnes a před sto lety děti také zaujala aktivita, při níž se 3-4 členné skupinky proměnily v "ateliéry architektů". Jejich úkolem bylo vytvořit projekt rozvoje Pardubic a následně každý "tým architektů"  musel svou vizi obhájit. Projekty byly velmi povedené a rozhodně se tu projevil tvůrčí duch řady našich sedmáků, což bylo velmi potěšující.Ranní družina netradičně
Mikuláš s anděly a čerty ve 2. B