Mikuláš s anděly a čerty ve 2. B

​Konečně přišel toužebně očekávaný den 5. prosinec a děti navštívil Mikuláš s anděly a partou čertů. Protože se v pekle 

dověděli, že děti udělaly velký pokrok ve čtení, dostaly za odměnu knihy Kouzelná třída. I v naší třídě se ale našli hříšníci,

kteří čertům zazpívali a slíbili lepší chování. Na závěr celá třída hrála vzácné návštěvě koledu na flétnu, za to byly děti velmi 

pochváleny od samotného Mikuláše.


Proměny Pardubic
Společenský den ve 2. B