Třídy a události

Představení naučné stezky na radnici

Naše žákyně Barbora Samková - vítězka soutěže Office Arena pořádané Microsoftem - představila v úterý 17. 10. 2023 svůj projekt naučné stezky "Po stopách pardubického sportu" představitelům města Pardubice.
Barča navrhla stezku po známých sportovních místech, která by mohla přispět k aktivitám města v cestovním ruchu.
Vedení města velmi kladně ohodnotilo nápad a vystupování Barči. 
Věříme, že se daný projekt zrealizuje.
Barče moc děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Tisková zpráva ze dne 20. 10. 2023 (kancelář primátora)

FOTOGRAFIE (autor Tomáš Jirsa, MMP)

***

O této prezentaci na radnici jsme vás už informovali v tomto článku.


Hokejbalový turnaj
3.C má ráda písničky

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz