Třídy a události

3.C má ráda písničky

​Ve středu 18. října jsme vyrazili na pásmo plné písniček do KD Hronovická s příznačným názvem "Máme rádi písničky".  Zábavnou show pro nás uspořádala hudební skupina MARBO. Při koncertu jsme se dozvěděli nejen nové informace o hudebních nástrojích ale samozřejmě jsme si hlavně mnohé písničky zanotovali, zjistili jsme totiž, že jich spoustu známe. Koncert jsme si parádně užili. Děti nadšeně spolupracovaly a aktivně se do pořadu zapojily. Po představení jsme se prošli po Pardubicích, abychom si připomněli některé krásné historické budovy, které krášlí naše hezké město. Představení naučné stezky na radnici
Baroko pro oko

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz