Třídy a události

Počítačové soutěže na SPŠE

Ve středu 29. listopadu 2023 pořádala SPŠE počítačové soutěže pro žáky základních škol - jednalo se o tři kategorie: PC_ák, S-robot, Elektronika i jinak.
Naši školu reprezentovalo 21 žáků.
Soutěžních kategorií S-ROBOT (sestavení nejrychlejšího autíčka) a Elektronika i jinak - jsme se zúčastnili poprvé.
V kategorii PC_ák již soutěžíme šestým rokem.
Kategorie PC_ák je rozdělena do několika oblastí, kde naši žáci krásně zabodovali.Výsledky kategorie PC_ák:
Grafický návrh - 2. místo: Tereza Ullrichová (9. A)

Tvorba plakátu - 1. místo: Kristýna Horáková (9. C), 3. místo: Rozálie Kaplanová (9. B)

Tvorba prezentace 8. třída - 3. místo: Karolína Hurychová (8. A)
***

Celkové hodnocení této kategorie: 

Bylo přihlášených 19 škol (105 žáků), z toho osm škol mělo žáky na 1. až 3. místě.

Naše škola měla 4 žáky na pomyslné bedně (což byl největší počet úspěšných soutěžících).

FOTOGALERIE

Fotografie ze SPŠE:

FOTOGALERIE - PC_ák

FOTOGALERIE - Elektronika i jinak

FOTOGALERIE - S-ROBOT


Bonus:

Každý žák měl své číslo do tomboly. Na závěr se tedy losovalo asi dvacet hodnotných cen a někteří naši žáci si odnesli domů krásné ceny.

Všem žákům děkujeme za skvělou reprezentaci školy.​


Secvičné Zpěváčků před koncertem - listopad 2023
Naše žákyně v Českém rozhlasu Pardubice

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz