Třídy a události

Okresní kolo FVTP

Ve čtvrtek 22. února 2024 Linda Hoang a Denisa Gottwaldová (9. E) reprezentovaly naši školu s projektem "Canisterapie 2" v okresním kole soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji.
Děvčata skvěle prezentovala svůj projekt a postoupila do kola krajského, které se uskuteční 7. a 8. března 2024 v Ideonu.

***

ABSTRAKT

Aktuální projekt „CANISTERAPIE 2" navazuje na výzkumná šetření z let 2022-2024.

První část projektu analyzuje data z polostrukturovaných rozhovorů s poskytovateli canisterapeutických služeb. Cílem projektu bylo zjistit, jakým způsobem vnímají poskytovatelé sociálních služeb canisterapeutickou péči. Výsledky rozhovorů potvrdily, že odborníci vnímají canisterapii jako součást komplexní péče o klienty/pacienty v prevenci, léčbě a podpoře zdraví.

Druhá část projektu, na základě výsledků kvantitativního a kvalitativního šetření, spočívá v realizaci skupinového intervenčního programu – projektového dne „Pes a člověk". Cílem projektu bylo seznámit žáky 1. stupně s aplikačními možnostmi využití zooterapie/canisterapie v praxi. Předpokládaly jsme, že většina žáků 4. ročníku naší základní školy, nemá praktické zkušenosti z kontaktu se zvířetem, vycházely jsme z loňského empirického šetření u žáků 2. stupně.

Použité techniky a metody vycházely z vývojových zvláštností dětí mladšího školního věku. Pět stanovišť postupně zprostředkovalo informace, praktické zkušenosti a osobní zážitek z práce a zacházení s canisterapeutickým psem. Předpokládaly jsme, že žáci, kteří absolvují projektový den, si budou více věřit ve vztahu člověk x pes. Možné změny vlastní vnímané účinnosti/připravenosti účastníků projektového dne jsme ověřovaly kompetenčním barometrem. Připravenost na znalostní úrovni ověřil krátký didaktický dotazník. Podle našich předpokladů si žáci po absolvování projektového dne více věří ve vztahu člověk x pes.


Poezie aneb Veršíčko-hraní v knihovně
Okresní kolo Zeměpisné olympiády

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz