Třídy a události

Okresní kolo Zeměpisné olympiády

Ve středu 21. února 2024 se uskutečnilo okresní kolo Zeměpisné olympiády.

Naši školu reprezentovali tři žáci:
Kat. A (6. ročník) - Beáta Havlová (6. A) - umístila se na 6. místě.
Kat. B (7. ročník) - Matěj Žárský (7. B)  - umístil se na 5. místě.
Kat. C (8. a 9. ročník) - Tobiáš Rothanzl (9. B) - umístil se na 4. místě.

Gratulujeme.

Okresní kolo FVTP
Putování za čokoládou - meziročníkový projekt 2. A...

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz