Třídy a události

Okresní kolo - Biologická olympiáda

V úterý 19. března 2024 se uskutečnilo okresní kolo Biologické olympiády pro kat. 8. až 9. ročník.
Naši školu reprezentovaly dvě žákyně z 9. A - Ella Filipová, Barbora Sádovská.
Děvčata musela kromě písemné části splnit ještě náročnou domácí práci na téma Kvarteto listnatých stromů. Tuto práci, za kterou by se nemusel stydět žádný středoškolák, doplňovaly zatavené kartičky kvarteta.

Výsledky:
6. místo: Ella Filipová
12. místo: Barbora Sádovská

Gratulujeme.

Jarní dílna
Okresní kolo - Recitační soutěž DĚTSKÁ SCÉNA

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz