Office Arena

Již šestým rokem se naše škola zapojuje do soutěže Office Arena.
Soutěž Office Arena dává žákům a studentům možnost otestovat své dovednosti v práci s aplikacemi Office a získat zpětnou vazbu pro další zlepšení. Cílem soutěže je motivovat žáky základních a studenty středních škol všech krajů České republiky k práci s moderními informačními technologiemi a pomoci jim tak zajistit lepší pozici nejen ve škole, ale i při vstupu na pracovní trh.
Neméně důležité je dlouhodobé porovnání úrovně žáků a studentů v oblasti komunikačních dovedností a používání informačních technologií.
Úkolem soutěžícího bude prokázat velmi dobrou znalost kancelářských aplikací a ve vyšších kolech soutěže tuto znalost použít v reálném projektu. Ve finále je úkolem obhájit si své nápady před porotou, stát si za svými myšlenkami a dokázat svůj projekt prosadit. To všechno za pomoci Office aplikací, cloudových technologií a sdílení.
Téměř 80 škol se i v době distančního vzdělávání rozhodlo pro vypsání a realizaci školního kola. 3300 žáků a studentů se pak následně registrovalo a absolvovalo první test.
Naši dva žáci: Vojtěch Samek (8. B) a Tomáš Kalhous (9. A) se probojovali do krajského kola, z čehož máme obrovskou radost.
Děkujeme za skvělou reprezentaci školy!​
Vojto a Tome, držíme Vám pěsti v krajském kole...​

Trying New Things
Poznáš večerníček podle znělky?