Třídy a události

Návštěva divadelního představení Tři veteráni - 2.D

​Výuku českého jazyka na základní škole už tradičně doplňuje i seznámení dětí s různými literárními žánry. V první a druhé třídě je to především pohádka - žánr dětem této věkové skupiny nejbližší. Ve středu 16. listopadu jsme zhlédli ve VČD Pardubice divadelní zpracování známé pohádky Tři Veteráni. Herecké výkony i  výpravné pojetí tohoto dílka se zasloužily o nevšední podívanou. V závěru pohádky byli diváci vtaženi do děje písničkou Není nutno...  Představení se líbilo a děti herce odměnily bouřlivým potleskem.


PENPALS alias Francezch
Změnili jsme se........

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz