Třídy a události

PENPALS alias Francezch

MicrosoftTeams-image-6

​V našem celoročním e-twinningovém projektu pokračujeme dále.

Logo

Máme vybráno logo projektu! V hodinách výtvarné výchovy jsme je navrhli, nasdíleli Francii a po krátkém hlasování se vybralo to nej! Přestože, že všechna loga byla opravdu super, jen jedno mohlo zvítězit. Autorem našeho nového loga je Eliška Mynaříková.

Alias projektu

Nové názvy projektu pak zase vytvářeli naši partneři z Francie. A my jsme si vybrali název- FRANCEZCH. Je to hravý název mixující Francii a Česko dohromady.

Pohlednice

Máme svého PENFRIENDA! Nejdůležitější část projektu je za námi. Vyměnili jsem si první pohlednice a každý má svého partnera na dopisování! 

A pracujeme dál- tentokrát už půjde o Vánoční témata. Tak se nechte překvapit!Máme rádi pohádky - 3. D v divadle
Návštěva divadelního představení Tři veteráni - 2....

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz