Třídy a události

Změnili jsme se........

​Listopad je měsíc smutný, jsou krátké dny, kdy není nikomu veselo. Naše škola si jeden den vyhradila pro vylepšení nálady.  Tento den se ve škole po chodbách plížila strašidla, všude bylo plno masek a my jsme se mohli vyřádit v převlecích. To jsme vypadali....


Návštěva divadelního představení Tři veteráni - 2....
Strach a hrůza ve škole? Jedině o Halloweenu!

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz