Třídy a události

Mezistupňový projekt "Pes a člověk"

V pondělí 22. 1. 2024 se uskutečnil projekt "Pes a člověk", který si pro žáky 4. ročníku připravila třída 9. A.
Pro čtvrťáky bylo připraveno pět stanovišť zaměřených na canisterapii, kde se děti dozvídaly nové informace a pak plnily úkoly.
Na závěr projektového dopoledne promluvila p. uč. M. Kadlecová, která celý projekt krásně shrnula.
K dispozici s sebou měla své dva canisterapeutické pejsky, na které děti velmi kladně reagovaly...
Celá akce se moc povedla.

Poslední den se vydařil
Pracujeme v centrech "Jak jde čas" 2. B

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz