Třídy a události

Poslední den se vydařil

​Poslední školní den v roce 2023 se nesl v příjemné předvánoční atmosféře. Ve třídě jsme měli velký "štědrovečerní stůl", povídali jsme si o vánočních zvycích, vyplňovali a vykreslovali papírový adventní kalendář, ochutnávali cukroví, proběhla besídka, na které zájemci zahráli na hudební nástroje nebo zazpívali koledy a hlavně se všichni těšili na překvapení, které bylo pod stromečkem. Nejdříve každý dostal osobní dárek od dvou spolužaček a pak se rozdělávali dárky další. Každý ze třídy odcházel na vánoční prázdniny nejen s překvapením, ale také s dobrou náladou z tohoto dopoledne.


Mladí stavitelé
Mezistupňový projekt "Pes a člověk"

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz