Třídy a události

Pracujeme v centrech "Jak jde čas" 2. B

​Centra jsou u dětí v 2. B velmi oblíbená.. Nyní pracujeme s mnoha termíny týkajícími se času. Děti se přes tvrdé souhlásky a zajímavé úkoly dověděly, v jakých jednotkách čas lze měřit, pracovaly s básní "Budík", která je připravila na práci s měkkými souhláskami. Pátrání v encyklopediích vedlo k informacím o nejstarších typech hodin a zajímavostech o času. Nechyběly ani logické úlohy a výtvarné zobrazení vládce ročních období..


Mezistupňový projekt "Pes a člověk"
1. A -Koulovačka při hudebce - práce ve skupinách

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz