Třídy a události

Matematická soutěž Pangea

Matematická soutěž Pangea je v naší škole velmi oblíbená.

Soutěžícími jsou žáci 4. až 9. ročníku.

V letošním roce se této soutěže zúčastnilo 201 našich žáků.

Celkový počet soutěžících v ČR byl 80 469.


Výsledky:

4. ročník (24 žáků) → celkový počet soutěžících v ČR: 12 874

1. místo: Václav Staněk (4. B) → 1. místo ve škole, 14. místo v kraji, 483. místo v rámci ČR

2. místo: František Pýcha (4. B)

3. místo: Matyáš Kot (4. B)

4. místo: Filip Santler (4. B)


5. ročník (58 žáků) → celkový počet soutěžících v ČR: 13 781

1. místo: Jakub Ksiažek (5. A) → 1. místo ve škole, 3. místo v kraji, 217. místo v ČR

2. místo: Sofie Anna Křiváková (5. A)

3. místo: Stella Procházková (5. A)

4. místo: David Šára (5. A)


6. ročník (22 žáků) → celkový počet soutěžících v ČR: 13 751

1. místo: Beata Havlová (6. A) → 1. místo ve škole, 216. místo v kraji, 1670 v ČR

2. místo: Kateřina Hrbáčková (6. B)

3. místo: Johanka Dostálová (6. A)

4. místo: Filip Chaloupka (6. B)


7. ročník (26 žáků) → celkový počet soutěžících v ČR: 13 395

1. místo: Matěj Žárský (7. B) → 1. místo ve škole, 2. místo v kraji, 42. místo v ČR

2. místo: Iva Fidlerová (7. A)

3. místo: Eliška Šárová (7. A)

4. místo: Viktorka Stodolová (7. A)


8. ročník (47 žáků) → celkový počet soutěžících v ČR: 14 156

1. místo: Adéla Burešová (8. A) → 1. místo ve škole, 37. místo v kraji, 955. místo v ČR

2. místo: Patrik Horák (8. B)

3. místo: Lukáš Hunka (8. D)

4. místo: David Král (8. C)


9. ročník (24 žáků) → celkový počet soutěžících v ČR: 12 512

sdílené 1. místo: Jan Duchna, Mariana Hanovcová, Antonín Procházka (všichni 9. A) → 1. místo ve škole, 51. místo v kraji, 1234. místo v ČR

2. místo: Patrik Flanier (9. A)

3. místo: Barbora Sádovská (9. A)

4. místo: Jakub Dostál (9. A)


Nejúspěšnějším řešitelem školy se stal Matěj Žárský (7. B)

Matěj nás v červnu bude reprezentovat v národním kole této soutěže, která se uskuteční v budově Národního muzea v Praze.

Gratulujeme a držíme pěsti.


Návštěva knihovny
Na keramiku se všichni těšili

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz