Koulelo se, koulelo červené jablíčko

​Další práci v centrech aktivit jsem zaměřila na jablka. Uspořádali jsme si výstavu jablíček a třídu to na celé tři týdny krásně provonělo. Děti s jablíčky pracovaly ve čtení i psaní - vyhledávaly známá písmenka a podle barev je vyznačily v říkankách. Do matematiky jsem připravila manipulační činnosti na koberec.

V ateliéru si každý vytvořil nejhezčí jablíčko a všichni si vyzkoušeli první pokus - podle hmatu poznávali ovoce a zeleninu.

Každý týden se děti v centrech prostřídaly.  Naučili jsme se novou písničku českou i anglickou  a nakonec jsme si z jablíček vyrobili ježka a na zbylých plodech si děti pochutnaly.


Stávka 6. 11. - škola bude uzavřena
Objevujeme obnovitelné zdroje energie