Třídy a události

Jablíčkové čtení - 2. C

​Při hodině čtení a psaní jsme se zabývali jablíčky. Nejdříve děti pracovaly ve skupinách, kde rovnaly slova podle abecedy. Dále si opět vyzkoušely čtení s porozuměním a doplnily chybějící slova do textu o jablíčkách. Nakonec doma přepsaly básničku. Povídali jsme si také, co všechno jde z jablek uvařit, upéct,... Vysvětlili jsme si přísloví o jablkách. Všechny úkoly děti správně vyřešily a tak nakonec si pochutnaly na zdravé svačině - samozřejmě jablečné! Hodina se vydařila!


Suit Up Day - 2. C
SUIT UP DAY v 7.D

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa