Třídy a události

Suit Up Day - 2. C

​Naše škola se účastní projektu Hrdá škola a v rámci tohoto projektu byl ve středu Suit Up Day. Děti přišly do školy slavnostně ustrojené. Připomněli jsme si pravidla slušného chování! Ukázali jsme si jak se máme chovat např. při vstupu do obchodu, v autobuse, na plese, v divadle či kině. Některé situace jsme si přímo zahráli! Brzy nás čeká návštěva divadla, tak jsme si vyzkoušeli, jak se máme chovat. Dětem to moc slušelo!


Děvčata za dámy a kluci za džentlmeny
Jablíčkové čtení - 2. C

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa