Třídy a události

7.B Mystery Country

20240527_15070_20240609-205343_1

​Zde je pokračování našeho eTwiningového projektu Mystery Country.

Takto jej popsali naši žáci, popis naleznete, jak v češtině, tak v angličitně.

"Mystery Country ( Tajná země ) 

27.5. si naše třída volala s Chorvaty. Ze začátku jsme nevěděli, o jakou národnost jde, v tom spočívá ta hra. Měli jsme skupinky maperů, otázkářů, myšlenkářů atd. Společnými silami jsme se snažili uhodnout jejich zemi a oni naší. Jim se to podařilo dříve. ale nám to nevadilo, protože jsme si to i tak užili."


"Mystery Country 

On the 27th of May, we had Mystery Country. Our class had an online call with students from a different country. And we had to guess it. 

We had 7 groups of students in our class. The first group that spoke to our mystery country were the introducers. After that, the inquirers asked questions and the answerers answered them. While that was happening, the thinkers were writing down every question on the board. The inquirers were working together with the mappers/ researchers so they could ask questions that would help us guess the right country. Our photographers photographed the whole event. In the end, we found out that our MYSTERY COUNTRY was Croatia. 

Finally, we asked Croatian students some extra questions. It was great fun and we are excited for another Mystery Country."7.B Divadlo: Fairytales for kids 1.B a 2.B
Geologická exkurze na Kunětickou horu 2. B

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz