Třídy a události

Finanční gramotnost - postup do krajského kola

Minulý týden se skupina žáků z I. a II. stupně zúčastnila online okresního kola 13. ročníku Finanční gramotnosti.

Z nejlepších jednotlivců školního kola se stal tým.

Kategorii I. stupeň zastupovali žáci: Dominik Sommer, Anastázie Hurychová (oba 5. C), Johana Melichová (5. B).

Z kategorie II. stupeň to byli: Lenka Krčálová, Barbora Samková (obě 9. C), Antonín Slezák (9. B). 

Oba týmy si vedly skvěle.

Do krajského kola postupuje tým ze II. stupně.

Tohoto 13. ročníku Finanční gramotnosti jsme se zúčastnili poprvé - a hned s postupem do krajského kola, z čehož máme velkou radost.

Podívejte se do detailního rozpisu ze všech okresů (jako jediná škola okresu Pardubice postupujeme do vyššího kola).

ODKAZ - str. 12

Gratulujeme a držíme pěsti...

Hurá! Dočkali jsme se!
Předposlední vysvědčení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz