Třídy a události

Finanční gramotnost

V letošním školním roce se naše škola zapojila do soutěže Finanční gramotnost.

Celkem se této soutěže účastnilo 210 žáků.

Ve školním kole soutěžili žáci jako jednotlivci. 

Tři nejlepší z nich se stávají členy školního družstva, které pak soutěží týmově v okresním kole a v případně dalšího postupu i v kole krajském nebo celostátním finále.

Nejlépe si vedli z kategorie I. stupeň tito žáci: Dominik Sommer, Anastázie Hurychová (oba 5. C), Johana Melichová (5. B).

Z kategorie II. stupeň to byli: Lenka Krčálová, Barbora Samková (obě 9. C), Antonín Slezák (9. B).

Tito žáci postoupili do online okresního kola, kterou zprostředkuje naše škola, ve středu 24. 1. 2024.

Gratulujeme a držíme pěsti...


A je tu nový rok 2024
Měli jsme snahu

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz