Třídy a události

Měli jsme snahu

​Jedna z náplní podzimní třídnické hodiny se nesla v duchu skládání hlavolamů. Největší zájem byl o "barevnou kostku". Maty nás měl chuť naučit jí složit a potom uspořádat soutěž o nejrychlejší složení kostky. Nakonec se sám přihlásil na soutěž do Prahy. 


Finanční gramotnost
Všechno nejlepší do nového roku 2024 přeje 5.A

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz